Płytownik

Podczas spotkania wykonają płytownik-bajecznik - album na ulubione bajki lub muzykę dziecka. Każdy album będzie posiadał dwie okładki, które ozdobimy oraz 5 koszulek, które pomieszczą 10 płyt CD lub DVD. Płytownik będzie spięty metalowymi kółkami, dzięki czemu jest możliwość dołożenia dodatkowych koszulek na CD.

Warsztat ten łączony jest także z warsztatem tworzenia notesu.

Czas trwania: 3 godz.

Termin: 16 październik 2010 (sobota) godz. 12:30 - 15:30

Cena: 80 zł od osoby

Zapisy:
Poprzez wysłanie imienia, nazwiska, nazwy warsztatu oraz numeru telefonu 
na adres e-mail: biuro@pracowniakreatywnosci.pl
lub sms-em na numer: 509 424 912
Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu 
- prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 10 zł
na konto: ING 46 1050 1070 1000 0090 6478 4599
lub w siedzibie Pracowni - na ul. Schodowej 1/1

Podczas warsztatów zapewniamy materiały i narzędzia
Wykonane prace pozostają własnością uczestników.

Minimalna ilość osób, aby warsztaty mogły się odbyć: 6

Maksymalna ilość osób: 12

Warsztaty prowadzi: Irena Kowalczyk

Miejsce: Bielsko-Biała ul. Schodowa 1/1

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa.

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl