Warsztaty indywidualne /konsultacje

Na warsztaty indywidualne lub konsultacje można umawiać się na dogodny termin. Obejmują dowolne warsztaty filcowania, także takie, których nie mamy w stałej ofercie (np. formy strukturalne, kocyki na sesje noworodkowe, szale na bazie włókien jedwabiu typu silk laps itp.) Można dowolnie wybierać i łączyć ze sobą kilka warsztatów.

Cena: 50 zł za godzinę od osoby
Cena obejmuje wszystkie materiały używane podczas warsztatów.
Wykonane prace uczestnik zabiera ze sobą.

Czas: zależny od warsztatu, doświadczenia oraz tempa pracy uczestnika

Przykładowy czas trwania warsztatów:
filcowanie kwiatów - 2 godziny
filcowanie torebki - 3,5 - 6 godzin
filcowanie szala na jedwabiu - 3 - 5 godzin
filcowanie szala na włóknach jedwabiu - 4 - 10 godzin (w zależności od projektu)
filcowanie kapelusza - 3 - 5 godzin

Warsztaty prowadzi: Justyna Wróbel-Mikołajczyk
Współautorka serii książek "Magia filcowania"
www.facebook.com/ZafilcowanaJustynaWrobelMikolajczyk

Zapisy i pytania:
na adres e-mail: biuro@pracowniakreatywnosci.pl
Po ustaleniu szczegółów i otrzymaniu potwierdzenia zapisu 
- prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 10 zł
na konto: ING 46 1050 1070 1000 0090 6478 4599
lub w siedzibie Pracowni - na ul. Schodowej 1/1

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl