Filcowanie

Filc jest jednym z najstarszych typów materiału wytwarzanego przez ludzi, prawdopodobnie starszym od tkactwa. Ślady filcu datowane na 6500 lat p.n.e. są znane z terenu dzisiejszej Turcji. Skomplikowane techniczne materiały filcowe znaleziono także w wiecznej zmarzlinie na Syberii
z czasów 600 lat n.e.

Filcować wełnę można na dwa sposoby:
mechanicznie – na sucho, z użyciem specjalnych igieł
oraz na mokro, za pomocą wody, mydła i siły własnych rąk.

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl