Druciarstwo artystyczne

Początki druciarstwa sięgają XVIII wieku. Było ono źródłem dochodów mieszkańców górskich regionów północno-zachodniej Słowacji (okolice Żyliny i Spiszu) i tam właśnie rzemiosło to ma swoje korzenie. Na początku druciarze zajmowali się oplataniem glinianych naczyń a później zaczęto wytwarzać z drutu przedmioty codziennego użytku takie jak: łapki na myszy, kosze, cadzaki, chochle...... Druciarstwo było więc pierwotnie sztuką użytkową, jednak rozwój przemysłu na przełomie XIX i XX wieku i masowa produkcja przedmiotów codziennego użytku wyparła wyroby rzemieślnicze z drutu i blachy. Po drugiej wojnie światowej rzemiosło to praktycznie wymarło. Wtedy to druciarze zaczęli tworzyć przedmioty o charakterze artystycznym i dekoracyjnym. Ostatnio technika druciarstwa artystycznego przeżywa prawdziwy rozkwit nie tylko na Słowacji i stanowi źródło inspiracji dla wielu artystów i rzemieślników.

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl