"Zgrana klasa" - integracja zespołu klasowego

Zakres programu:

  • Klasa jako grupa –„role” uczniów w zespole klasowym
  •  Fazy rozwoju grupy
  • Wychowawca klasy a proces integracji zespołu
  •  Gry i ćwiczenia integracyjne do zastosowania podczas lekcji wychowawczych
  •  Przyczyny trudności w skutecznej integracji klasy
  • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym

Prowadzący:
Agnieszka Wróbel
Dorota Bierowiec

Czas trwania: 6 godz. szkoleniowych

Koszt: 1 000 zł

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl