Tematy tabu

czyli jak rozmawiać z młodzieżą na trudne tematy

Zakres programu:

  • Bariery komunikacyjne w obszarach „trudnych tematów”
  • Jak rozmawiać o seksie, uzależnieniach, trudnościach emocjonalnych, zagrożeniach?
  • Dialog podczas lekcji wychowawczych a kontakt indywidualny
  • Warunki konstruktywnej komunikacji – co pomaga, co przeszkadza – techniki komunikacyjne
  • Konsultacje przypadków występujących na terenie placówki – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Prowadzący:
Agnieszka Wróbel
Dorota Bierowiec

Czas trwania: 7 godz. szkoleniowych

Koszt: 1 100 zł

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl