Przeciwdziałanie przemocy - praca z ofiarą i sprawcą

Zakres programu:

  • Przemoc rówieśnicza a dysfunkcja rodziny
  • Przyczyny zachowań agresywnych w ujęciu psychodynamicznym
  • „Pierwszy kontakt” ze sprawcą przemocy
  • Praca z ofiara przemocy, współpraca z rodziną dziecka
  • Konsultacje specjalistyczne przypadków
  • Interwencja w sytuacji kryzysowej – niwelowanie napięcia
  • Mechanizmy funkcjonowania ofiary przemocy
  • Trudności w kontakcie z ofiarą i sprawcą – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Prowadzący:
Agnieszka Wróbel
Alicja Lipska-Piątek

Czas trwania: 7 godz. szkoleniowych

Koszt: 1 100 zł

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl