Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami zachowania

Zakres programu:

  • Rodzina jako system – funkcja objawu w systemie rodziny
  • Trudności wychowawcze na tle systemu rodzinnego
  • Asertywna komunikacja w relacji z „trudnym” rodzicem
  •  Motywowanie rodziny do podjęcia współpracy ze szkołą, Poradnią, lekarzem itp.
  • Granice odpowiedzialności nauczyciela a wypalenie zawodowe

Prowadzący:
Agnieszka Wróbel
Alicja Lipska-Piątek

Czas trwania: 7 godz. szkoleniowych

Koszt: 1 100 zł

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl