Kreatywność w edukacji

Zakres programu:

  • Zastosowanie kreatywnych form i metod pracy na lekcjach języka polskiego, historii, sztuki…
  • Zajęcia warsztatowe – przykładowe scenariusze zajęć

Prowadzący:
Dorota Bierowiec

Czas trwania: 4 godz. szkoleniowe

Koszt: 500 zł

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl