Kontrakt jako skuteczny element pracy wychowawczej

Zakres programu:

  • Różnice między kontraktem a regulaminem
  • Zasady budowania kontraktu grupowego i indywidualnego
  • Rola nauczyciela i uczniów w procesie budowania kontraktu
  • Paralelizm nauczania i wychowania
  • Określanie konsekwencji – myślenie przyczynowo-skutkowe. Kontrakt w pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

Prowadzący:
Agnieszka Wróbel
Alicja Lipska-Piątek

Czas trwania: 7 godz. szkoleniowych

Koszt: 1 100 zł

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl