Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym?

Zakres programu:

  • Stadia wypalenia zawodowego
  • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne sprzyjające procesowi wypalenia
  • Sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Prowadzący:
Agnieszka Wróbel

Czas trwania: 4 godz. szkoleniowe

Koszt: 500 zł

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl