Dziecko z Zespołem Aspergera

Zakres programu:

  • Rozpoznawanie objawów Zespołu Aspergera
  • Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera w praktyce szkolnej – ograniczenia wynikające z zaburzenia i sposoby rozwiązywania trudności

Prowadzący:
Anna Manowska

Czas trwania: 3 godz. szkoleniowe

Koszt: 400 zł

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl