Autoagresja wśród dzieci i młodzieży

Zakres programu:

  • Przyczyny zachowań autoagresywnych w ujęciu psychodynamicznym
  • Autoagresja jawna i ukryta
  • Zachowania nieakceptowane społecznie (np. wagary…) jako objaw autoagresji
  • Przeciwdziałanie autoagresji – możliwości i ograniczenia w oddziaływaniach nauczyciela – wychowawcy
  • Samobójstwo jako sytuacja kryzysowa

Prowadzący:
Agnieszka Wróbel

Czas trwania: 5 godz. szkoleniowych

Koszt: 600 zł

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl