Alkoholowy Zespół Płodowy FAS

Zakres programu:

  • Przyczyny i objawy występowania Zespołu FAS u dzieci – rozpoznawanie
  • Praca z dzieckiem z Zespołem FAS w praktyce szkolnej

Prowadzący:
Alicja Lipska-Piątek

Czas trwania: 4 godz. szkoleniowe

Koszt: 500 zł

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl