Szkolenia dla Rad Pedagogicznych Szkół i Przedszkoli

Szkolenia są realizowane przez psychologów i pedagogów
– praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym w swoich specjalnościach, z przygotowaniem socjo-
lub psychoterapeutycznym, certyfikatami trenerskimi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Tematyka szkoleń może być także dostosowana do Państwa oczekiwań.


Informacje i zapisy:
tel. 608 609 533
agnieszka@ppit.pl

www.ppit.pl

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl