Szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

 

Interdyscyplinarny model pomocy rodzinie
z problemem alkoholowym

Dla: członków Gminnych Komisji  d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, policji, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic, psychologów, kuratorów sądowych, osób zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinie.

Zakres programu:

  • integracja zespołu pomocy rodzinie
  • strategie obronne  członków rodziny dysfunkcyjnej, diagnoza mechanizmów zachowań, możliwości pomocy
  • przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych – praca z osobą agresywną i ofiarą przemocy
  • mechanizmy i objawy uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
  • motywowanie do podjęcia  leczenia  odwykowego i współuzależnienia
  • superwizja – konsultacje specjalistyczne  przypadków z pracy zawodowej  uczestników szkolenia
  • wypracowanie  interdyscyplinarnego programu pomocy rodzinie  - podniesienie   skuteczności  poprzez  integrację działań Gminnych Komisji ds. RPA,  Komisariatu Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych


Szkolenie realizowane jest w formie wykładów i zajęć warsztatowych. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i zaświadczenia uczestnictwa.

Czas trwania: 18 godz. (sesja dwudniowa)
   
Miejsce szkolenia:

  • dla odbiorców indywidualnych – Pracownia Psychoedukacji i Terapii w Bielsku – Białej
  • dla zespołu pracowników działających na wspólnym terenie – może być zrealizowane na Państwa terenie (przy odległości większej niż 60 km od siedziby Pracowni doliczamy koszty dojazdu realizatorów)
  • lub w Domu Wczasowym w Wiśle (wtedy koszty wzrastają o pobyt i wyżywienie w ośrodku)

 

Koszt: 350 zł od osoby
Przy zespole większym niż 12 osób cena podlega negocjacji.

Termin: do uzgodnienia z odbiorcami szkolenia

Informacje i zapisy:
tel.kom.: 608 609 533
fax: (33) 822-82-46,
e-mail: agnieszka@ppit.pl

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl