Szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Diagnoza i pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami zachowania

Odbiorcami szkolenia są osoby pracujące lub zamierzające pracować z dziećmi, które (popularnie mówiąc) sprawiają tak zwane „trudności wychowawcze”.

Program jest tak skonstruowany, by uczestnicy potrafili rozpoznać objawy i zdiagnozować ich przyczyny, czyli źródło owych trudności oraz poznać metody pracy, pozwalające na zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych.

Ofertę  kierujemy do :

Wychowawców,  nauczycieli, pracowników świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, psychologów, pedagogów, studentów tych kierunków, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Przewidywane efekty:

 • poznanie przyczyn trudności w zachowaniu i emocjach, prezentowanych przez dziecko
 • nabycie umiejętności rozpoznawania objawów oraz adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych
 • poznanie oraz dostosowanie form i metod pracy do zaburzeń dziecka
 • wzrost skuteczności oddziaływań wychowawczych
  i terapeutycznych
 • własny rozwój osobisty uczestników; nabycie umiejętności radzenia sobie ze zniechęceniem w pracy i wypaleniem zawodowym

Zakres programu:

 • zachowanie jako objaw – rozpoznawanie objawów
 • specyficzne uwarunkowania okresu adolescencji
 • diagnoza strategii i mechanizmów obronnych przyjmowanych przez dzieci
 • skuteczna komunikacja w relacji z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, z cechami ADHD
 • kontakt w sytuacji pomagania – praca z dzieckiem agresywnym
  i autodestrukcyjnym
 • pomoc dziecku z zaburzeniami lękowymi
 • superwizja – konsultacje specjalistyczne przypadków z pracy zawodowej uczestników szkolenia

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe, mini – wykłady, seminaria

Czas trwania: 25 godz. ( piątek, sobota, niedziela)

Koszt: 450 zł od osoby

Termin: zostanie ustalony
w momencie zebrania się grupy ok. 10 osób.

Godzinowy rozkład zajęć:
piątek - od godz 12.00 do 19.00
sobota - od godz 9.30 do 19.00
niedziela - od godz 9.30 do 14
W piątek i sobotę przewidujemy przerwę obiadową
w godz 14.00 - 15.30
Zapewniamy napoje (kawa, herbata), natomiast wyżywienie
we własnym zakresie.

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatowo - treningową.

Realizatorzy:
Agnieszka Wróbel - trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Alicja Lipska - Piątek - trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Rezerwacja udziału w szkoleniu przez  przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej na www.ppit.pl

Miejsce szkolenia:  Bielsko–Biała, ul. Wzgórze 5
(istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w warunkach turystycznych)

Informacje i zapisy:

tel. kom. 608 609 533
fax.  (33) 822 82 46
e-mail: agnieszka@ppit.pl

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl