Studium Treningu Psychologicznego "Szkoła Trenerów"

 • Uzupełnia wiedzę teoretyczną zdobytą podczas studiów
  o praktyczne umiejętności trenerskie
 • Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia zajęć warsztatowych z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i dorosłych
 • Absolwentom daje możliwość superwizji podczas ubiegania się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Odbiorcami programu są studenci i absolwenci psychologii i kierunków pedagogicznych, pedagodzy szkolni i nauczyciele, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych, osoby zajmujące się pomocą psychologiczną, indywidualną i grupową oraz realizacją szkoleń w formie warsztatowej.

Uwaga!
Uczestnikami "Szkoły Trenerów" mogą być osoby, które wcześniej odbyły min. 50 godz. szkoleń warsztatowo-treningowych lub pomyslnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną.

Zakres programu:

 • trening interpersonalny
 • elementy treningu integracyjnego, komunikacji, asertywności, autoprezentacji
 • podstawowe zagadnienia związane z procesami dynamiki  grupowej i psychopatologii
 • analiza procesu grupowego i relacji terapeutycznej w ujęciu psychodynamicznym
 • superwizja przypadków
 • prowadzenie grupy pod superwizją
 • podstawy pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym

Oczekiwane efekty:

 • nabycie  umiejętności  interpersonalnych, wychowawczych
  i  terapeutycznych
 • umiejętność  diagnozowania mechanizmów  obronnych  wytworzonych w procesie rozwoju
 • poznanie mechanizmów grupowych, zjawiska oporu, dynamiki i faz rozwoju grupy
 • przygotowanie do samodzielnego konstruowania i realizowania profesjonalnych zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych
 • wyposażenie w bogaty warsztat gier, zabaw i ćwiczeń psychoedukacyjnych
 • własny rozwój osobisty, umiejętność kreatywnego wykorzystania własnego potencjału

Czas trwania: 230 godz.

Forma pracy:
Pracujemy w małych grupach, ok. 10 osób. Zajęcia w Studium realizowane są przez trenerów PTP z bogatym doświadczeniem treningowym i psychologów-praktyków, metodą warsztatowo-treningową.
Absolwenci Studium otrzymują dyplom potwierdzający jego ukończenie, materiały szkoleniowe, referencje dla ewentualnego pracodawcy oraz mają możliwość superwizji swojej pracy przy ubieganiu się o rekomendację trenerską PTP.
Program "Szkoły Trenerów" jest skonstruowany zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, uwzględnia wymagania niezbędne do uzyskiwania rekomendacji trenerskiej - trenera umiejętności psychospołecznych (I stopnia)

Termin realizacji: październik - 2010 - maj 2011

Harmonogram zjazdów:

 • 21 - 24 październik 2010 - trening interpersonalny (czterodniowa sesja wyjazdowa w Kamesznicy koło Milówki)

  Miejsce szkolenia:
  Kamesznica koło Milówki
  Gospodarstwo Agroturystyczne Janiny Filary
  ul. Stawowa 59
  zakwaterowanie w pokojach 2,3 lub kilkuosobowych
  tel. do ośrodka: 33 862 48 86

  Rozpoczęcie - czwartek godz. 14:00
  Zakończenie - niedziela godz.15:00

  Koszt noclegu i pełnego wyżywienia: 50 złza dobę od osoby

  Terminy kolejnych zjazdów zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu.
 • listopad 2010 - kwiecień 2011 - 6 zjazdów sobotnio-niedzielnych 1x w miesiącu w siedzibie Pracowni w Bielsku - Białej
 • maj 2011 - czterodniowa sesja wyjazdowa w Kamesznicy - uczestnicy prowadzą przygotowane przez siebie warsztaty tematyczne

Koszt: 3 000 zł od osoby + pobyt i wyżywienie na sesji wyjazdowej
(istnieje możliwość płatności w dogodnych, indywidualnie ustalonych ratach)

Miejsce szkolenia:
Pracownia Psychoedukacji i Terapii
Bielsko-Biała
ul. Wzgórze 5 ,  I piętro

Uwaga!
Dla osób przyjezdnych istnieje możliwość bezpłatnego noclegu
w warunkach turystycznych - podczas zjazdów odbywających się
w Bielsku - Białej.

Informacje i zapisy:
tel.: (608) 609-533
e-mail: agnieszka@ppit.pl

Rezerwacja  udziału w szkoleniu:
1) przez wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej na www.ppit.pl
2) upewnieniu się co do ilości wolnych miejsc i ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl