Szczęśliwy maluch – szczęśliwszy opiekun

Warsztat dla opiekunów/wychowawców żłobków, wychowawców we wczesnych grupach przedszkolnych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się opieką małych dzieci do piątego roku życia.

Zakres programu:

 • „Niedojrzałość mózgu” – wpływ rozwijającego się  mózgu na zachowanie dzieci.
 • Mózgowe systemy emocjonalnezłość, strach, stres spowodowany rozłąką, ciekawość eksploracyjna.
 • Wychowywanie mózgu – czyli jak poprzez codzienny kontakt z dzieckiem wspierać rozwój wyższych ośrodków mózgowych, a o za tym idzie większą umiejętność kontroli swoich zachowań u dziecka.
 • Jak pomagać dziecku radzić sobie z własnymi emocjami.
 • Dlaczego dzieci źle się zachowują – częste powody trudnych sytuacji.
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach typu: płacz związany z rozłąką, napady złości, napady rozpaczy.
 • Profilaktyka złego zachowania – czyli o co powinien zadbać wychowawca aby mieć jak najmniej trudnych sytuacji.

Oczekiwane efekty:

 • Zdobycie wiedzy na temat rozwoju mózgu małego dziecka i biologicznych podstaw trudnych zachowań, intensywnych stanów emocjonalnych małego dziecka,
 • Lepsze zrozumienie reakcji emocjonalnych dziecka i poznanie praktycznych sposobów pomagania dziecku w radzeniu sobie z własnymi emocjami,
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności pozytywnego wpływania na rozwój wyższych ośrodków mózgowych dziecka,
 • Poznanie źródeł i sposobów reagowania na trudne zachowania dziecka takie jak: wybuchy złości, płaczu, nadmierne rozrabianie, bójki.

Główną korzyścią dla opiekunów jest to, iż pomagając swoim małym podopiecznym rozwinąć wyższe ośrodki mózgowe a co za tym idzie lepiej kontrolować swoje zachowania inwestują
w przyszłe spokojne kontakty z bardziej zrównoważonymi, radosnymi dzieciakami.

Termin: 15 czerwca 2011 godz. 15.00 - 19.00

Koszt: 100 zł od osoby

Miejsce: Bielsko – Biała ul. Wzgórze 5 – I piętro

Informacje i zgłoszenia:
tel.: 608 609 533, fax. (33) 822-82-46
e-mail: agnieszka@ppit.pl

Prowadząca: Anna Turyna

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa.
Zapewniamy catering w postaci kawy, herbaty, słodyczy.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

www.ppit.pl

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl