Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci z zaburzeniami zachowania

Zakres programu:

  • Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu psychodynamicznym (zachowania jako objaw – diagnoza problemu)
  • Granice odpowiedzialności nauczyciela – wychowawcy
  • Postawy rodzicielskie a skuteczność współpracy
  • Możliwości i ograniczenia w komunikacji nauczyciel – rodzice
  • Strategie motywowania do korzystania z pomocy specjalistycznej (w Poradniach, z konsultacji specjalistycznej, warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców itp.)

Termin: 20 marca 2013 (środa) godz. 10:00 - 15:00

Koszt: 120 zł od osoby

Miejsce: Pracownia Psychoedukacji i Terapii
Bielsko – Biała  ul. Wzgórze 5 – I piętro

Informacje i zgłoszenia:
tel.: 608 609 533
tel./fax (033) 822-82-46          
e-mail: biuro@ppit.pl

Prowadząca:
Ewa Wróbel – psycholog, psychoterapeuta, realizator treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców,
Agnieszka Wróbel – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autorka książek Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi (Samo Sedno 2011r.) oraz Trudny szef, czyli jak porozumieć się z przełożonym (Samo Sedno 2012r.)

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia MEN

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Zapewniamy catering w postaci kawy, herbaty, słodyczy

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ – www.ppit.pl

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl