Praca z grupą metodą społeczności korekcyjnej

Adresaci szkolenia: osoby pracujące z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, wychowawcy, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagodzy, psycholodzy.

Zakres programu:

  • specyfika pracy z grupą – fazy procesu grupowego, role w grupie, kontrakt grupowy
  • diagnoza klienta – analiza przypadku
  • budowanie planu korekcyjnego
  • społeczność korekcyjna – warunki skuteczności działań
  • zebranie społeczności – skuteczna komunikacja w grupie

Termin: 7 marzec 2014 godz. 10.30 -15.30

Koszt: 120 zł od osoby

Miejsce: Pracownia Psychoedukacji i Terapii,
Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 5 (I piętro)

Informacje i zgłoszenia:
tel.:608 609 533
tel./fax(033)822-82-46 
e-mail: biuro@ppit.pl

Prowadzące:
mgr Katarzyna Borak -pedagog, wychowawca w Domu Dziecka w Bielsku-Białej
mgr Agnieszka Wróbel – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 
autorka książek Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi 
(Samo Sedno2011r.) oraz Trudny szef, czyli jak porozumieć się z przełożonym (Samo Sedno 2012r.)

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN 
Zapewniamy catering w postaci kawy, herbaty, słodyczy

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


www.ppit.pl

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl