Kurs wychowawców kolonijnych

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

zaprasza na
KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

Kurs przygotowujący do pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem obozów terapeutycznych, psychoedukacyjnych i rozwojowych.

Zakres:

  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
  • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
  • Obowiązki wychowawcy grupy
  • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
  • Turystyka i krajoznawstwo
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe i artystyczne
  • Zajęcia praktyczno-techniczne
  • Gry i zabawy integrujące grupę
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku

Czas trwania: 25 godzin

Termin: 14-15-16 czerwca 2013r.
14.06 (piątek) godz. 15:00 - 19:00
15.06 (sobota) godz. 9:30 - 19:00
16.06 (niedziela) godz. 9:30 - 14:00

Koszt: 150 zł od osoby

Informacje i zgłoszenia:
tel. 608-609-533, 725 118 676
tel./fax. (33) 822-82-46
e-mail: biuro@ppit.pl

Miejsce:
Pracownia Psychoedukacji i Terapii
Bielsko - Biała ul. Wzgórze 5 - I piętro

www.ppit.pl 

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenia MEN

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl