Destrukcja czy kreatywność?

Poszukiwanie nowych możliwości
w pracy z dziećmi i młodzieżą

Dla: nauczycieli, wychowawców, pracowników świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Termin:  9 – 10 marca 2012 (piątek - sobota)

Miejsce: Hotel „Tycjan” w Milówce (www.hotel-tycjan.pl)

PROGRAM KONFERENCJI:

9 marca (piątek)
Wykład – seminarium


9:30 - Wprowadzenie – zachowanie jako objaw
10:00 – 11:00 - Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych – czyli o sprawcy, który był ofiarą
11:15 – 12:15 - Strategie obronne dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych                         
12:15 – 13:00 - Dziecko krzywdzone – specyfika kontaktu
13:00 – 15:00 - Przerwa obiadowa
15:00 – 17:00 - Zajęcia warsztatowe w grupach ( tematyka do wyboru ):

  • Budowanie kontaktu z dzieckiem – ofiarą przemocy
  • Asertywne rozwiązywanie konfliktów
  • Technika terapii zajęciowej – filcowanie na mokro

17:15 – 19:15 - Zajęcia warsztatowe  ( zmiana uczestników warsztatów)
19:15 - Kolacja
20:00 - Taniec jako forma integracji – warsztat choreoterapii (dla chętnych)

10 marca (sobota)

9:30 - Sztuka wychowania – zastosowanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą
10:15 - 12:15 - Zajęcia warsztatowe (tematyka do wyboru):

  • Gry i zabawy przeciwko agresji
  • Teatr jako forma ekspresji siebie – warsztaty teatralne
  • Edukacja pozytywna - zamiana ograniczeń  na możliwości

12:45 – 14:45 - Zajęcia warsztatowe  ( zmiana uczestników warsztatów)                 
15:00 - Podsumowanie, wręczenie zaświadczeń uczestnictwa
15:15 - Obiad

Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone są przez psychologów, pedagogów
i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Koszt od osoby: 750 zł
- cena zawiera: koszt wykładów, zajęć warsztatowych, materiałów szkoleniowych
oraz pobyt i wyżywienie  w hotelu (od kolacji 8 marca do obiadu 10 marca)

Zapisy i szczegółowe informacje:
600 654 092
608 609 533
tel./fax.:  033 / 822 82 46
        
Zgłoszenia do dn. 6 marca 2012r. – ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Uwaga: instytucjom, które delegują 2 lub więcej uczestników, przysługuje 50 zł zniżki od osoby

www.ppit.pl

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl