Diagnoza i pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami zachowania

Warsztaty dla wychowawców, nauczycieli, pracowników świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, psychologów, pedagogów, studentów tych kierunków, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Program jest tak skonstruowany, by uczestnicy potrafili rozpoznać objawy i zdiagnozować ich przyczyny, czyli źródło owych trudności oraz poznać metody pracy, pozwalające na zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych.

Przewidywane efekty:

 • poznanie przyczyn trudności w zachowaniu i emocjach, prezentowanych przez dziecko
 • nabycie umiejętności rozpoznawania objawów oraz adekwatnego reagowania w sytuacjach trudnych
 • poznanie oraz dostosowanie form i metod pracy do zaburzeń dziecka
 • wzrost skuteczności oddziaływań wychowawczychi terapeutycznych
 • własny rozwój osobisty uczestników; nabycie umiejętności radzenia sobie ze zniechęceniem w pracy
  i wypaleniem zawodowym

Zakres programu:

 • zachowanie jako objaw – rozpoznawanie objawów
 • specyficzne uwarunkowania okresu adolescencji
 • diagnoza strategii i mechanizmów obronnych przyjmowanych przez dzieci
 • praca z dziekiem z zespołem Aspergera
 • skuteczna komunikacja w relacji z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, z cechami ADHD
 • kontakt w sytuacji pomagania – praca z dzieckiem agresywnym i autodestrukcyjnym
 • pomoc dziecku z zaburzeniami lękowymi
 • superwizja – konsultacje specjalistyczne przypadków z pracy zawodowej uczestników szkolenia


Termin: 16 - 17 - 18 stycznia 2015 (25 godz.)

Godzinowy rozkład zajęć:
piątek: 12.00 - 19.00
sobota: 9.30 - 19.00
niedziela: 9.30 - 14.00

Koszt: 550 zł od osoby

Miejsce: 
Pracownia Psychoedukacji i Terapii 
Bielsko – Biała
ul. Wzgórze 5 – I piętro

Informacje i zgłoszenia:
tel.: 608 609 533, 725 118 676
Tel./fax. (33) 822 - 82 - 46
e-mail: biuro@ppit.pl
www.ppit.pl

Rezerwacja udziału w szkoleniu:
przez wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.ppit.pl


Prowadzący:
Agnieszka Wróbel - trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Katarzyna Borak- pedagog, trener rodzin zastępczych, wychowawca w Domu Dziecka w Bielsku-Białej
Anna Bobek - psycholog, Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 1 w Bielsku-Białej

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN

Zapewniamy catering w postaci kawy, herbaty, słodyczy.
 

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl