Asertywne rozwiązywanie konfliktów

Warsztaty dla: nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz osób zainteresowanych tematyką asertywności

Zakres programu:
•    Asertywność jako „złoty środek” pomiędzy agresją a uległością
•    Przyczyny zachowań uległych i agresywnych
•    Inteligencja emocjonalna – droga do zachowań asertywnych
•    Doświadczenia praktyczne -  asertywne rozwiązywanie konfliktów   
•    Jak asertywność pomaga w radzeniu sobie ze stresem w wypaleniem zawodowym

Termin: 11 grudnia (środa) 2013r.  godz. 10.30 do 15:30

Koszt: 120 zł od osoby

Miejsce: Pracownia Psychoedukacji i Terapii
Bielsko - Biała ul. Wzgórze 5 - I piętro

Informacje i zgłoszenia:
tel.: 608 609 533
tel./fax (033) 822-82-46          
e-mail: agnieszka@ppit.pl
www.ppit.pl
 
Prowadząca: Agnieszka Wróbel
–trener II-go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
autorka książek Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi (Samo Sedno, Warszawa 2011) oraz Trudny szef czyli jak się porozumieć z przełożonym (SamoSedno Warszawa 2012)

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem  MEN

Zapewniamy catering w postaci kawy, herbaty, słodyczy.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl