Psychoedukacja

Programy kursów, szkoleń, treningów i propozycji związanych z własnym rozwojem osobistym powstały w oparciu o podstawy teoretyczne i własną praktykę zawodową realizatorów. Wychodzimy z założenia, iż wiarygodne i skuteczne mogą być tylko działania powstałe na bazie własnych efektywnych doświadczeń, poprzedzonych gruntownym przygotowaniem merytorycznym i własnym rozwojem osobistym.
Realizatorami naszych szkoleń są psycholodzy - praktycy oraz certyfikowani trenerzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenia i mają możliwość starania się o uzyskanie rekomendacji trenerskiej PTP.

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl