Jerzy Treit

Urodził się 24 grudnia 1969 roku w Opolu.
Uczęszczał do PLSP w Zakopanem. Następnie skończył Studium Nauczycielskie kierunek Wychowanie Plastyczne. W 1991 podjął studia
z Historii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, gdzie założył GALERIĘ 1, w której wystawiali między innymi tacy artyści jak: Kulisiewicz, Rodziński, Olbiński
czy przyjaciel Picassa – Nejad.
W 1992 roku wyjechał do Paryża,
na stypendium artystyczne ufundowane przez amerykańską fundację. Poznał tam między innymi Evę Aeppli szwajcarską malarkę i rzeźbiarkę, znanego nowego-realistę Daniela Spoerri oraz Jean Ives Moch’a - krytyka sztuki związanego między innymi z Centrum Pompidou w Paryżu. Od Evy Aeppli otrzymał pracownię w centrum miasta i wziął udział
w licznych wydarzeniach artystycznych.

Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę komputerową i rzeźbę. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Projektuje przedmioty sztuki użytkowej
i czerpie swój autorski papier.

Od lipca 2003 pełnił funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pcimiu. Współorganizował  Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne dla młodzieży, artystów i osób niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”. Założył ”Galerię na Prowincji” działającą w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie wystawiali tacy artyści jak Profesor A.S.P w Krakowie Jacek Sroka i znany muzyk Jan Kanty Pawluśkiewicza

Obecnie mieszka w Mszanie Dolnej kontynuując działalność artystyczną
i pedagogiczną w swojej powołanej do życia autorskiej Galerii Treit.

Dzieła Jerzego Treita były prezentowane na wielu wystawach w Polsce i we Francji. Trafiły w ręce kolekcjonerów z całego świata.

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl