Alicja Lipska - Piątek

Psycholog, trener I stopnia  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalizuje się w pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom w konwencji psychodynamicznej i poznawczo - behawioralnej. Prowadzi diagnozę i terapię indywidualną dziecka w zakresie trudności  emocjonalnych, poznawczych, zaburzeń zachowania, nerwicowych.

Pracuje z rodziną i wychowawcami nad poszukiwaniem rozwiązań i zmian w zakresie problemów i konfliktów w relacjach z dzieckiem oraz rozwojem  umiejętności komunikacji intrapersonalnej, interpersonalnej
i społecznej.

Prowadzi warsztaty dla dorosłych dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych, grupy rozwoju osobistego, treningi umiejętności społecznych.

Posiada szeroki zakres własnych szkoleń i bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas pracy w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie, Poradni Neurologicznej dla Dzieci w Bielsku-Białej i Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień.

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl