Aleksandra Kajewska

Ukończyłam Wydział Pedagogiczno - Artystyczny na Uniwersytecie Śląskim w filii w Cieszynie. Specjalność Animacja Społeczno - Kulturalna. Od zawsze lubiłam coś tworzyć, i w sensie materialnym – od wielu lat moją pasją było malarstwo i plastyka, i niematerialnym – organizowałam imprezy, wystawy, zawody. To czym się teraz zajmuję, jest połączeniem tego wszystkiego. Tworzę biżuterię i ozdoby witrażowe, prowadzę warsztaty witrażowe, rysuję dla wydawnictw. Poza tym, od kilku lat organizuję w Chorzowie Jarmark Rzeczy Ładnych - miejsce spotkań twórców i odbiorców rękodzieła.

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl