Agnieszka Wróbel

Psychoterapeuta, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pedagog, plastyk, absolwentka Akademii Pedagogicznej
w Krakowie.

Prowadzi Pracownię Psychoedukacji
i Terapii w Bielsku - Białej.

Posiada  bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej, psychoedukacyjnej
i terapeutycznej. Ukończyła Szkołę Trenerów Treningu Psychologicznego, Szkołę Psychoterapii Indywidualnej w Ujęciu Psychodynamicznym oraz  liczne szkolenia z zakresu pracy z dziećmi
i dorosłymi – ofiarami przemocy, profilaktyki, NLP, analizy transakcyjnej, koncepcji Berta Hellingera, treningu twórczości, socjoterapii itd.

Prowadzi szkolenia z zakresu  arteterapii i treningu twórczości, pracy z dzieckiem
z rodzin dysfunkcyjnych, kurs treningu  psychologicznego, socjoterapii.  Realizuje autorskie programy z zastosowaniem terapii stymulującej i kontaktowej - arteterapii, dogoterapii.

W ramach Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej prowadzi szkolenia  dla tej grupy zawodowej w dziedzinie  wychowania.

Zajmuje się  psychoterapią  i superwizją indywidualną i grupową, prowadzi treningi rozwoju osobistego i grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych.

Jej zainteresowania to (poza czynnym uprawianiem malarstwa) ekologia i kontakt z naturą – z zamiłowaniem zajmuje się dużym ogrodem.

tel. kom.: 608 609 533
e-mail: agnieszka@ppit.pl
www.ppit.pl

43-300 Bielsko-Bia00a ul. Schodowa 1/1 tel. 509 424 912 email:biuro@pracowniakreatywnosci.pl